FR / NL

ATTENTIE! / ATTENTION!

Het 'centre de formation pour le français médical' maakt nu deel uit van ons nieuwe bedrijf Work your Way to France.
Voor toegang tot de database van medische termen, klik hier.
Le centre de formation pour le français médical a été intégré dans la SARL Work your Way to France.
Pour l'accès à la base de données de termes médicaux, cliquez ici.

Auteursrechten

Deze site is eigendom van het ‘Centre de Formation pour le Français Médical’ met maatschappelijke zetel te Corcelles,58360 Préporché (Frankrijk). De website is een originele creatie (webbouw door Fox Creation, webdesign door Oxaan Creative en Fox Creation) waarvan de inhoud beschermd wordt door het auteursrecht of andere intellectuele eigendomsrechten. Onder inhoud wordt verstaan de op deze website gebruikte illustraties, teksten, foto's, video’s, afbeeldingen, gegevens, logo's, merken en andere elementen waaruit de site bestaat, zoals bijvoorbeeld de database van medische termen. Daarom kan hieronder niet begrepen worden dat het gebruik of de toegang tot de website en/of tot haar diensten de gebruiker enig recht geven op de inhoud van deze site. Door deze site te bezoeken, gaat de bezoeker akkoord dat enkel een gebruik voor privé en persoonlijke doeleinden wordt verleend. Ieder ander gebruik is streng verboden, tenzij voorafgaandelijk schriftelijke toestemming is verleend door de eigenaar van het auteursrecht. Elke inbreuk op dit verbod kunnen burgerrechtelijke of strafrechtelijke rechtsvorderingen met zich meebrengen die gelden in domeinen zoals namaak en/of schade berokkenen aan gedeponeerde merken en/of auteursrechten en/of andere bepalingen die van kracht zijn in het domein van intellectuele eigendomsrechten. Kopiëren, bewerkingen, wijzigingen, verspreiding van het geheel of van een gedeelte van de website, commercialiseren, in welke vorm of op welke manier dan ook, zijn streng verboden, tenzij voorafgaandelijk schriftelijke toestemming is verleend door de eigenaar van het auteursrecht.