FR / NL

ATTENTIE! / ATTENTION!

Het 'centre de formation pour le français médical' maakt nu deel uit van ons nieuwe bedrijf Work your Way to France.
Voor toegang tot de database van medische termen, klik hier.
Le centre de formation pour le français médical a été intégré dans la SARL Work your Way to France.
Pour l'accès à la base de données de termes médicaux, cliquez ici.

Database > Extra Informatie

Deze pagina bevat een alfabetisch overzicht betreffende de vertaaldatabase,
voor de database zelf, zie: homepage > ‘de vertaaldatabase’.

Achtergrondinformatie bij de vertaaldatabase op alfabetische volgorde:

Afkortingen
De volgende afkortingen worden gebruikt:
(f) = féminin/vrouwelijk
(fr.) = Frans (alleen bij Franse afkortingen en prefixen/suffixen)
(m) = masculin/mannelijk
(pl) = pluriel/meervoud

Auteursrechten
Op de inhoud van de database zijn natuurlijk auteursrechten van toepassing, zie ‘auteursrechten’ onderaan de site.

Disclaimer
Aan de inhoud van de vertaaldatabase is de grootst mogelijke aandacht besteed. Het is echter niet mogelijk te garanderen dat alle informatie van deze database 100 % correct is. U kunt daarom geen rechten ontlenen aan deze informatie , noch een schadevergoeding eisen in het kader van het gebruik maken van deze database .

Franse afkortingen
Deze voert u in -eventueel gevolgd door (fr.)- in het linker zoekveld (Nederlands). De betekenis verschijnt dan rechts (Frans).
Dus wanneer u ‘MST (fr.)’ onder Nederlands invoert is het antwoord onder Frans: ‘Maladies sexuellement transmissibles’ en wanneer u ‘MST’ onder Frans invoert, is het antwoord onder Nederlands: ‘SOA’.
De betekenis van de Franse afkortingen is ingevoerd met een hoofdletter. Wilt u weten of er in het Frans een afkorting bestaat voor ‘traitement’, voer dan rechts ‘Traitement’ in; wilt u weten wat ‘traitement’ in het Nederlands is, dan kiest u rechts voor ‘traitement’.

Franse leestekens (de ‘œ’)
Alle Franse accenten (à é î ë ç )dient u correct in te voeren.
Echter, bij slechts een paar woorden als hart (cœur), oog (œil), oedeem (œdème) en slokdarm (œsophage) worden de ‘o’ en de ‘e’ in het Frans aan elkaar geschreven. Om het opzoeken F-N te vergemakkelijken, is er voor gekozen deze ‘œ’ los van elkaar te schrijven: dus voert u ‘coeur’ in i.p.v. het correcte ‘cœur’ (hetgeen je ook regelmatig in het Frans tegenkomt.)

Franse prefixen en suffixen
Deze voert u -weer eventueel gevolgd door (fr.) - ook onder Nederlands in . U krijgt dan onder Frans vermeld waarnaar het verwijst.

Voorbeeld:
Invoer links onder NL : -ectomie (fr.)
Uitkomst rechts onder F: ablation chirurgicale

Een prefix kunt u laten volgen door een ‘trait d’union‘  > tonsill- (fr.)
Een suffix wordt voorafgegaan door een ‘trait d’union’ > -tocie (fr.)
Woorddelen (‘radicaux’) hebben voor als achter het woord een trait d’union. > -thromb- (fr.)

Gebruikersvoorwaarden
Op het gebruik van de vertaaldatabase medische termen en zinnen behorend bij de site www.medischfrans.com en/of www.francaismedical.com zijn gebruikersvoorwaarden van toepassing. Bij registratie wordt u hier schriftelijk op gewezen. Met uw registratie geeft u aan akkoord te zijn met de gebruikersvoorwaarden die gelden voor het gebruik van de vertaaldatabase.

De voorwaarden zijn de volgende:

Het gebruik van de database is strikt persoonlijk want alleen voorbehouden aan diegenen die de cursus Medisch Frans hebben gevolgd bij het Centre de Formation pour le Français Médical .

Dat houdt in dat:
a. niemand gerechtigd is zijn of haar inloggegevens af te staan aan derden.
b. het aantal plekken waaruit u inlogt beperkt dient te houden tot thuis en op het werk en zo nu en dan een extern Wifi-netwerk. Wanneer u regelmatig moet inloggen via veel verschillende IP-adressen, is dat alleen toegestaan, wanneer u dat van te voren meldt bij het Centre de Formation.

U verliest uw gebruikersrechten wanneer:
a) blijkt dat iemand anders via uw inlogcodes toegang heeft gekregen tot de database.
b) er met uw inloggegevens regelmatig vanuit meer dan drie verschillende IP-adressen wordt ingelogd, zonder dat dit vooraf gemeld is.
c) er via uw inlogcodes geprobeerd is de database te kopiëren. Dit laatste valt onder misbruik en kan tot juridische stappen leiden.

Gezochte term niet gevonden
Staat de door u gezochte term niet in de vertaaldatabase, zend deze dan via het contactformulier door zodat de term met de vertaling zo spoedig mogelijk kunnen worden toegevoegd. U krijgt hiervan een melding.

Inhoud database
De database bevat alleen medisch termen die kunnen worden onderverdeeld in de volgende categorieën: 
Algemene medische termen   (infuus = perfusion, steunkous = bas de contention)
Ziektes en aandoeningen   (rodehond = rubéole, spanningshoofdpijn = céphalée de tension)
Anatomie   (bijnier = glande surrénale, stuit = coccyx)
Afkortingen voor medische rapporten   (GNV = Glaucome néovasculaire, MC = Maladie de Crohn)
Veel voorkomende zinnen   (Haal diep adem = Inspirer profondément)
Prefixen en suffixen   (adén- > ganglion lymphatique/glande, ictu- > choc/coup)
Symptomen   (jeuk = démangeaison, kloppende pijn = douleur pulsatile)
Het menselijk lichaam   (lendenen = lombes, oksel = aisselle)
Medicijnen   (fenylefrine = phényléphrine, pijnstiller = antalgique/anti-douleur)
Administratief en overig   (nascholing = Formation Professionnelle Continue (FPC), ziekenfondspas = carte vitale)

Inloggen
U kunt pas inloggen wanneer u geregistreerd bent (zie registreren). De functie ‘inloggen’ vindt u rechts bovenaan op uw scherm. U kiest zelf een inlogcode en paswoord. Bent u deze kwijt geraakt, dan kunt u deze opnieuw opvragen via het contactformulier.

Inlogtijd
De inlogtijd bedraagt maximaal een uur.

Invoervelden (keuze)
Er zijn twee invoermogelijkheden die verschillend werken.

A) De invoervelden op beginletter:

Wanneer u hier data invoert, selecteert de database op de eerste drie letters van het woord. Hoe meer letters u invoert, hoe nauwkeuriger het resultaat.
Snel en makkelijk dus voor één specifieke term.

Voorbeeld:
Invoer: hart
Database geeft weer: hartboezem, hartfalen, enz.

B) De invoervelden  op woordniveau:

Wanneer u hier data invoert, selecteert de database op alle items waarin de desbetreffende letters voorkomen.
Deze manier van zoeken is beter geschikt voor het zoeken op thema’s en voor zinnen of woorden waarvan u niet zeker weet hoe die geschreven worden.

Voorbeeld:
Invoer: hart
Database geeft weer: hartboezem, vertraagd hartritme, Ik ga even naar uw hart luisteren. enz.

Minimale invoer
U moet minimaal drie leestekens invoeren (en vier wanneer u nog niet bent ingelogd). Franse afkortingen  of prefixen en suffixen van 1 of 2 letters moet u dus laten volgen door (fr.). Dus om te weten wat de afkorting ‘VR’ betekent, voert u  ‘VR (fr.)’ in.

Nederlandse afkortingen
Nederlandse afkortingen voert u net als de Franse afkortingen links (onder NL) in. Wanneer er niets achter een afkorting staat, betreft het de Nederlandse afkorting, want bij Franse afkortingen staat altijd (fr.) vermeld.

Registratie voor cursisten
Wanneer u een cursus Medisch Frans heeft gevolgd, krijgt u gratis toegang tot de database medische termen. Om uzelf te registreren, klikt u rechts bovenaan het scherm op ‘registreren’. U dient vervolgens eerst geactiveerd te worden door de beheerder, voor u gebruik kunt maken van de vertaaldatabase.

Synoniemen
Wanneer er voor een term meerdere synoniemen bestaan, worden deze in willekeurige volgorde weergegeven.