FR / NL

ATTENTIE! / ATTENTION!

Het 'centre de formation pour le français médical' maakt nu deel uit van ons nieuwe bedrijf Work your Way to France.
Voor toegang tot de database van medische termen, klik hier.
Le centre de formation pour le français médical a été intégré dans la SARL Work your Way to France.
Pour l'accès à la base de données de termes médicaux, cliquez ici.

FAQ

1. Hoe wordt mijn niveau vastgesteld en is er ook een vereist minimumniveau?
U krijgt een invulformulier gemaild met daarin een aantal vragen op basis waarvan de docent een aardig beeld krijgt van uw niveau. Aangezien u in Frankrijk werkt of wilt gaan werken, gaat de cursus er vanuit dat u al een zeker basisniveau heeft (minimaal A2, maar nog liever B1 van het ERK)  waar u tijdens de intensive cursus op voort kunt borduren.

2. Hoe zit het dagprogramma er in detail uit?

9.00 - 9.30 uur: Bespreken huiswerk (1e dag: ontvangst)
9.30 - 10.30 uur: Twee rollenspelen (in medische setting)
10.30 - 10.45 uur: Pauze
10.45 - 12.15 uur: Grammaticales met verwerving medische vocubulaire
12.15 - 13.15 uur: Lunch ter plaatse (ontspanning in 't Frans)
13.15 - 14.00 uur: Conversaties over 't werk of alledaags leven
14.00 - 15.15 uur: Medisch vocabualireverwerving (video/artikel/podcast)
15.15 - 15.30 uur: Pauze
15.30 - 16.45 uur: Automatiseringsoefeningen betreffende basisregels van het Frans
16.45 - 17.00 uur: Evaluatie / Doornemen van de dag
's Avonds: Beperkte hoeveelheid huiswerk (grammatica en woorden)

3. In hoeverre is het programma flexibel?
Het programma is geheel flexibel want geheel aanpasbaar aan uw eisen. Vooraf proberen we hier al zo goed mogelijk afspraken over te maken. Mocht er tijdens het traject wijzigingen wenselijk of noodzakelijk zijn, dan gebeurt dit altijd in overleg met u.

4. Wat houdt het voorbereidingswerk op de cursus in?
Het voorwerk houdt in dat u een lijst van te leren vocabulaire en grammaticaonderdelen krijgt waarvan het zeer wenselijk is, dat u die van te voren beheerst.  

5. Welk resultaat mag ik binnen een 1 à 2 weken verwachten?
Een maximaal rendement wordt door een optimale wisselwerking tussen docent en cursist bereikt. De docent zal er alles aan doen u zoveel mogelijk onder te dompelen in het Frans. Een gemiddelde cursist merkt na 4 à 5 dagen dat er een zekere taalbeheersing is ontstaan die de eerste onmisbare stap vormt voor het werken in Frankrijk.

6. Is het mogelijk een vrijblijvend kennismakingsgesprek te hebben?
Zeker, wanneer u dat prettig vindt, kunt u altijd bellen of skypen met de docent waarmee u een volle week zeer intensief zal samenwerken.

7. Heeft de docent een medische achtergrond?
Nee, de docent is docent Frans en geeft een taalcursus toegespitst op het verwerven van medisch vocabulaire en andere praktische zaken die het werken in Frankrijk betreffen. De docent is wel goed ingelezen (door het regelmatig lezen van Franstalige medische literatuur) en heeft daardoor goede kennis van medische termen zodat u de juiste terminologie van hem leert.

8. Wanneer moet ik het cursusgeld betalen?
Om de cursus definitief in te kunnen plannen, wordt er een aanbetaling van 30% gevraagd. Dit bedrag dient binnen 10 dagen na ondertekening van het contract te worden voldoen. Het restant wordt binnen 2 weken na afloop van de cursus gevraagd. Na ondertekening van het contract heeft u of uw werkgever 10 dagen om op de beslissing terug te komen, daarna bent u of uw werkgever definitief 30% van het cursusbedrag verschuldigd. In het contract dat wordt opgestuurd, staat ook vermeld welke bedragen verschuldigd zijn wanneer u halverwege de cursus zou stoppen. Voor de overnachtingen elders dan op het instituut gelden de regels van de diverse andere partijen.

9. Kan ik de cursus ook in Nederland of België volgen?
Bij uitzondering (wanneer een cursist echt niet anders kan) kan gekeken worden of de  cursus in Nederland of België plaats kan vinden en welke meerkosten dit met zich meebrengt.