FR / NL

ATTENTIE! / ATTENTION!

Het 'centre de formation pour le français médical' maakt nu deel uit van ons nieuwe bedrijf Work your Way to France.
Voor toegang tot de database van medische termen, klik hier.
Le centre de formation pour le français médical a été intégré dans la SARL Work your Way to France.
Pour l'accès à la base de données de termes médicaux, cliquez ici.

Lessen > Extra Informatie

 

Deze pagina bevat extra informatie betreffende de lesinhoud,
voor de hoofdinformatie, zie: homepage > ‘de lessen’.

1.    De lessen

De cursus Medisch Frans is een intensieve cursus van medisch taalgebruik in medische beroepssituaties. Hij is bedoeld voor niet Franstaligen die met een medisch beroep  in Frankrijk (gaan) werken.
Voor elke beroep bestaat een cursus die toegespitst is op een specialisatie. Zo zijn er aparte cursussen Medisch Frans voor Huisartsen, Bedrijfsartsen, Specialisten, Verplegers, Fysiotherapeuten, enzovoort. 

Het basisprincipe van de cursus is de ‘onderdompelingmethode’ die er voor zorgt dat de cursist maximaal wordt blootgesteld aan de Franse taal en zichzelf maximaal moet weten uit te drukken in het Frans.  Alleen bij uitzondering (ingewikkelde grammaticaregels bijvoorbeeld) wordt er teruggegrepen op het Engels bijvoorbeeld. Hoewel alle vaardigheden (spreek, luister, lees- en schrijfvaardigheid) langskomen, ligt de nadruk voornamelijk op spreekvaardigheid die wordt geoefend aan de hand van rollenspelen en het praten over het medische vakgebied van de cursist.

De cursus wordt definitief samengesteld op basis van de specifieke behoeften van de cursist al dan niet in overleg met  de werkgever. Sommige cursisten willen sollicitatiegesprekken oefenen of een gesprek met bijvoorbeeld ‘l’Ordre des Médecins’. Anderen willen vooral hun schriftelijk Frans verbeteren.
Wanneer u minimaal een maand van te voren aangeeft wat uw wensen zijn, is alles mogelijk.

De intensieve cursus Medisch Frans omvat meer dan alleen de contacturen. Wanneer u zich aanmeldt krijgt u, na een eerste niveaubepaling, reeds materiaal aangeboden ter voorbereiding. Dit helpt u maximaal rendement uit de cursus te halen.  Daarnaast krijgt u aan het einde van het traject materiaal en tips mee die aansluiten op de onderwerpen die in uw geval extra aandacht behoeven. Ook de studieboeken zijn uitgekozen op het zelfstandig kunnen doorwerken na afloop van de cursus.

De cursus Medisch Frans is natuurlijk een taalcursus en niet een medische cursus. Dat betekent dat u bijvoorbeeld wel leert welke taaluitingen bij een neurologisch onderzoek horen, maar dat uw docent de wetenschappelijke kant van zo’n onderzoek graag aan u overlaat. De cursus kent echter wel een aantal aspecten die het taaldomein overstijgen.  Zo is er veel aandacht voor praktische zaken die horen bij het uitoefenen van uw beroep in Frankrijk en worden ook de cultuurverschillen tussen Frankrijk en andere landen besproken. Veel nuttige informatie op dat vlak komt rechtstreeks van ervaringen van oud-cursisten die nu in Frankrijk werken. Tot slot, kunt u tijdens uw stage een reeks medische Franstalige boeken inzien die mogelijk interessant zijn om te bestellen.

2.   Tarieven voor cursus elders in Frankrijk

Afstanden tot 50 km vanaf Préporché (enkele reis)
Geen extra kosten
Afstanden verder dan 50 kilometer (enkele reis)
Een kilometermeerprijs van 20 cent per gereden kilometer
Afstanden verder dan 75 km (enkele reis)
Wanneer u zelf over een goede accommodatie voor overnachtingen beschikt, kan de cursus zonder meerprijs tot 375 km van Préporché bij u thuis of op het werk worden aangeboden. Daarboven geldt een meerprijs van 20 ct/km per gereden km. In het geval van hotelovernachting door de docent, geldt een meerprijs van 75€ per dag.

3.   Betalingscondities, contracten

U of uw werkgever ontvangt altijd van te voren een contract (‘convention’) ter ondertekening dat voldoet aan de Franse eisen betreffende opleidingsinstituten voor professionele nascholing. Hierin worden o.a. de data van de cursus vermeld, de inhoud van de cursus, de prijs en de betalingscondities. Om de cursus definitief in te kunnen plannen, wordt er een aanbetaling van 30% gevraagd. Dit bedrag dient binnen 10 dagen na ondertekening van het contract te worden voldoen. Het restant wordt binnen 2 weken na afloop van de cursus gevraagd.
Na ondertekening van het contract heeft u of uw werkgever 10 dagen om op de beslissing terug te komen, daarna bent u of uw werkgever definitief 30% van het cursusbedrag verschuldigd. In het contract dat wordt opgestuurd, staat ook vermeld welke bedragen verschuldigd zijn wanneer u halverwege de cursus zou stoppen.