FR / NL

ATTENTIE! / ATTENTION!

Het 'centre de formation pour le français médical' maakt nu deel uit van ons nieuwe bedrijf Work your Way to France.
Voor toegang tot de database van medische termen, klik hier.
Le centre de formation pour le français médical a été intégré dans la SARL Work your Way to France.
Pour l'accès à la base de données de termes médicaux, cliquez ici.

Gebruikersvoorwaarden

De cursussen

De gebruiksvoorwaarden betreffende de cursussen staan vermeld in het contract (‘Convention’) dat u voor aanvang van de cursus ter ondertekening krijgt toegestuurd. Op verzoek kunt u van te voren vrijblijvend een versie hiervan ontvangen.

De vertalingen

Voor vertalingen geldt dat u altijd van te voren een offerte ontvangt op basis van het aantal woorden van de brontekst. Hierbij geldt dat alle woorden die u aanlevert meetellen, ook cijfers of tekstdelen (adressen bijvoorbeeld) die niet vertaald hoeven te worden.
U dient dus zelf te selecteren wat er vertaald moet worden zonder dat er sprake is van een onsamenhangende gatentekst. De offerte zal uitgaan van het aantal getelde worden van de oorspronkelijke tekst met daar bovenop een marge van maximaal 10% extra woorden voor de uiteindelijke vertaling. De uiteindelijke factuur zal worden opgesteld op het totaal aantal vertaalde woorden in de vertaalde tekst.
Voorbeeld: u levert een niet medische Nederlandstalige tekst aan met 1530 woorden. De offerte bedraagt dan 1530+153 woorden = 1683 * 0.14 cent = 236€ (maximum bedrag). De vertaalde tekst in het Frans bedraagt uiteindelijk 1580 woorden, u ontvangt een factuur van 1580 * 0.14ct = 221€.  

De tarieven voor de diverse soorten vertalingen, vindt u in het menu onder de rubriek ‘vertalingen’.    

De vertaaldatabase

Op het gebruik van de vertaaldatabase medische termen en zinnen behorend bij de site www.medischfrans.com en/of www.francaismedical.com zijn gebruikersvoorwaarden van toepassing. Bij registratie wordt u hier schriftelijk op gewezen. Met uw registratie geeft u aan akkoord te zijn met de gebruikersvoorwaarden die gelden voor het gebruik van de vertaaldatabase.

De voorwaarden zijn de volgende:

 Het gebruik van de database is strikt persoonlijk want alleen voorbehouden aan diegenen die de cursus Medisch Frans hebben gevolgd .

Dat houdt in dat:
a. niemand gerechtigd is zijn of haar inloggegevens af te staan aan derden.
b. het aantal plekken waaruit u inlogt beperkt dient te houden tot thuis en op het werk en zo nu en dan een extern Wifi-netwerk. Wanneer u regelmatig moet inloggen via veel verschillende IP-adressen, is dat alleen toegestaan, wanneer u dat van te voren meldt.

U verliest uw gebruikersrechten wanneer:
a) blijkt dat iemand anders via uw inlogcodes toegang heeft gekregen tot de database.
b) er met uw inloggegevens regelmatig vanuit meer dan drie verschillende IP-adressen wordt ingelogd, zonder dat dit vooraf gemeld is.
c) er via uw inlogcodes geprobeerd is de database te kopiëren. Dit laatste valt onder misbruik en kan tot juridische stappen leiden.